piątek, 26 czerwca 2015

Tor wyścigowy Monza / Autodromo Nazionale MonzaNa tor wybraliśmy się po obiedzie. Ponieważ nie mieliśmy żadnego dojazdu (okazało się, że autobusy tam nie dojeżdżają, a taxi w jedną stronę kosztuje 25e)postanowiliśmy się przejść.  GPS (na telefonie) pokazywał nam 4,6km, więc nie był to dla nas żaden problem.
Niestety w połowie drogi okazało się, że zaczyna się autostrada i nie ma szans, aby iść dalej :(
Postanowiliśmy użyć naszego Tom Tom’a. Wg jego obliczeń musieliśmy się cofnąć, nadrobić troszkę drogi i po ok. 2,5h powinniśmy być na miejscu.
Kupiliśmy małą wodę na drogę i ruszyliśmy. Było gorąco, 32st.
Szliśmy przez małe, wąskie uliczki, pole, zwężany most, ulicą, która nie miała pobocza, pole golfowe… to była prawdziwa przygoda :)

 Na koniec okazało się, że tuż przy torze nie ma przejścia i trzeba go okrążyć….

 Po drodze natrafiliśmy na małą przyczepę z jedzeniem i piciem, a tuż obok kranik z wodą :)

Przed nami było jeszcze 40min drogi. 

Kiedy doszliśmy na miejsce okazało się, że sklepiki na miejscu są już zamykane, ale zdążyliśmy kupić to po co przylecieliśmy do Włoch ;) 

W informacji zapytaliśmy się czy można zamówić taxi (już było nam obojętne ile zapłacimy, byliśmy wyjątkowo zmęczeni). Pani po włosku zapytała swojego kolegi, a ten zaproponował, że odwiezie nas za 10e. Zapytaliśmy również kiedy odbywają się tu jakieś imprezy sportowe i czy można się przejechać po torze. Pan odpowiedział, że jego kolega może nas przewieźć po torze (ponieważ usłyszał, że tylko dziś tu jesteśmy), a następnie zawiozą nas do domu…. Lepiej być nie mogło!! :) 
Za wszystko zapłaciliśmy kartą (48e razem z dowozem do domu) i czekaliśmy.
Na tor wjechaliśmy Jaguarem z profesjonalnym kierowcą, który jeździ również po innych torach europejskich


Przejechaliśmy 2 okrążenia. Kierowca pokazał nam tor, garaże różnych marek aut i przewiózł w profesjonalny sposób :)
Było super!!
Do domu wracaliśmy w miłej atmosferze, rozmawiając na różne tematy po angielsku :)
 
Tor Monza w skrócie:
·   * Są sklepiki, w których możecie kupić pamiątki (od małych naklejek po profesjonalne stroje i obuwie)
·   *Jest parking (chyba bezpłatny)
·   * Mały sklepik spożywczy
·   *Informacja turystyczna, w której kupicie również bilety na różne atrakcje(można płacić kartą)
Tor znajduje się w ładnym parku gdzie spotkamy dużo rowerzystów, miejsca do odpoczynku, a także pole golfowe 


  ------------------------------------------------------------------------

To the track we went after dinner. Because we didn’t have any way to get there (it turned out that the buses don’t go there and the one way cab costs 25e) we decided to go for a walk. GPS (on the phone) estimated 4.6km so it was not a problem for us.
Unfortunately, in the middle of the trip, it turned out that the highway begins and there is no chance to go on :(
We decided to use our Tom Tom navigation. According to its calculations we had to go back and walk a bit to get there after approx. 2.5 hours.
We bought a little bottle of water and started to walk.
It was hot, 32st.
 
We walked through the small narrow streets, fields, bridge, a street that had no sidewalk, golf course ... it was a real adventure :) At the end it turned out that the small passage leading to the race track is closed and we had to go around .... Along the way, we came near a small trailer with food and drinks. We also found a small tap water source :)
There was still about 40 mins of walk ahead of us.
When we reached the place it turned out that the on-site shops are already closed, but we managed to buy stuff we came for to Italy ;)
At the information we asked for a cab back to the hotel (we didn’t care how much we’ll pay, we were extremely tired). Lady asked her friend about that and he offered to drive us to the hotel for  10e. We also asked about the closest sport events held here and if you can take a ride around the track. The Man replied that his friend can drive us on the track (because he heard that we're here only for today) and then take us home .... It couldn’t be better !! :)
For everything we paid with credit card (48e together with delivery to the hotel) and we waited.

Onto the track we drove with a professional driver who also drives for other European tracks.
We drove 2 laps. The driver showed us the track, garages of different brands of cars and sport-drove in a professional way :)
It was great !!
We were returning home in a relaxed atmosphere, talking about various topics in English :)

Monza at a glance:
There are shops where you can buy souvenirs (from small stickers to professional clothing and footwear)
There is a parking (probably free)
Small grocery store
Tourist Information where you can buy tickets for many attractions (you can pay by credit card)
The track is located in a nice park where we met a lot of cyclists, a place to rest and a golf course

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję :)